Menu
Polecamy
Kontakt
Msze św.
Statystyka
Aktualności

Jasełka 2017

Jasełka 2017

   W niedzielę, 22 stycznia 2017 r., po Mszy św. godz. 13.00 w kościele parafialnym dzieci z naszej parafii kolejny raz zaprezentowały swoje talenty aktorskie, przedstawiając Jasełka. W pięknych strojach, z ciekawymi dialogami oraz piosenkami przedstawiły historię narodzenia Pana Jezusa. Występ był bardzo ciepło przyjęty przez wszystkich parafian, dzieci otrzymały gromkie brawa. Zapraszamy do oglądania zdjęć.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoJasełka 2017

tekst: Bożena Boczkowska, foto: Edmund Papski


Pasterka i Żywa Szopka 2016

Pasterka 2016

   24 grudnia, w późnych godzinach nocnych, jak co roku na spotkanie bożonarodzeniowe z Jezusem malusieńkim przybyły do naszego kościoła rzesze wiernych. Zarówno na Mszę pasterską o godz. 22.00 jaki o 24.00.
   W ten sposób wierni utożsamiają się z pasterzami, którzy jako pierwsi odnaleźli Jezusa w grocie i przyszli mu złożyć pokłon jako Panu Najwyższemu i ich wyswobodzicielowi z jarzma grzechu.

   Dopełnieniem Świąt Bożego Narodzenia była inscenizacja Żywej Szopki. Jest to kolejna tradycja w naszej parafii, która na stałe wpisała się w obchody Świąt narodzin Jezusa Chrystusa.
   Żywa Szopka wystawiana była w I dzień Świąt za plebanią w godzinach od. 11.00 do 15.30.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoPasterka 2016


kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoŻywa Szopka 2016

tekst Jerzy Farkas foto: Edmund Papski


Bierzmowanie 2016

Bierzmowanie 2016

   14 czerwca 2016 odbyła się uroczystość przekazania Ducha świętego czyli bierzmowanie kolejnej grupy młodzieży i dorosłych, którzy po dwuletnim okresie przygotowań przystąpili do tego sakramentu.
   Poniżej przedstawiamy (trochę spóźnioną) relację fotograficzną z tego wydarzenia.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoBierzmowanie 2016

tekst Jerzy Farkas foto: Edmund Papski


Uroczystości Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała

   Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim.
   Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy.
Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. W Polsce została wprowadzona w 1320 roku w diecezji krakowskiej. Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.
   W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast.
   W trakcie procesji wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach symbolizujących obecność Boga wśród ludzi, którego zapraszamy do wszystkich sfer naszego życia. Liczba ołtarzy związana jest z czterema ewangelistami.
   Wzorem lat ubiegłych uroczysta procesja przeszła ulicami Gdańską, 11 Listopada, Poznańską, Szkolną i Śląską.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoUroczystości Bożego Ciała

tekst Jerzy Farkas foto: Edmund Papski


Montaż słowno-muzyczny o Miłosierdziu Bożym na podstawie Dzienniczka Siostry Faustyny.

Triduum Paschalne

   W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową - Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
   W niedzielę 17 kwietnia po Mszy świętej o godz. 13-tej, dzieci z grupy liturgicznej- przedstawiły MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY O MIŁOSIERDZIU BOŻYM na podstawie Dzienniczka Siostry Faustyny.
   Słowa rozważań i śpiewane pieśni, pomogły przeżyć rozmodlonym wiernym jeden z największych Triduum Paschalneprzymiotów Boga w przekonaniu, że Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawianą w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie.
   Obraz, który Pan Jezus kazał Siostrze Faustynie namalować, ma być nie tylko przedmiotem kultu i narzędziem rozdzielania łaski, ale przede wszystkim ma on być znakiem przypominającym żądanie miłosierdzia. To żądanie jest kategoryczne: „...bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia, w jakikolwiek sposób nie dostąpi miłosierdzia w dzień sądu...”
Triduum Paschalne    Miłosierdzie – daje szansę spełnienia dobrego uczynku, każdego dnia. W drodze do pracy, w szkole, na uczelni, za kierownicą, w sklepie, na klatce, wszędzie, gdzie spotyka się drugiego człowieka. Może nie trzeba jakiegoś wielkiego poświęcenia i odmawiania sobie, może wystarczy jeden miły gest, jeden uśmiech, by stać się dla kogoś prawdziwym świadectwem Bożego Miłosierdzia tu i teraz.
   Nie zamykajmy oczu na potrzeby bliźnich, zwłaszcza w naszych rodzinach czy sąsiedztwie. Czasami wystarczy tak niewiele, by dać komuś potrzebującemu naprawdę dużo. Przecież każdy z nas jest wezwany do bycia Apostołem Miłosierdzia.


tekst & foto: Bożena Boczkowska


Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

   Święto, które zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Pańskiej. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.
   O wjeździe Chrystusa do Jerozolimy pisali wszyscy Ewangeliści. Będąc w okolicy Betfage, Jezus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła. Gdy to zrobili, Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud wyszedł mu na spotkanie, słał pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! Wydarzenie to miało być spełnieniem słów ze Starego Testamentu: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoNiedziela Palmowa

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Droga Krzyżowa ulicami miasta

Droga Krzyżowa ulicami miasta

   Wzorem lat ubiegłych w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową mieszkańcy naszego miasta wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami Świnoujścia. Tegoroczna procesja z Krzyżem odbyła się ulicami: Gdańską, Matejki, Konstytucji 3 Maja, Dąbrowskiego i Piastowską. W ten sposób, na wzór wydarzeń sprzed blisko 2000 lat mieszkańcy Świnoujścia upamiętnili mękę i śmierć Chrystusa.
   Wspólna modlitwa pozwoliła mieszkańcom na chwilę refleksji nad wagą rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia, a atmosfera zadumy pomogła w duchowym przygotowaniu się do świąt.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoDroga Krzyżowa ulicami miasta, część I
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoDroga Krzyżowa ulicami miasta, część II

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Środa Popielcowa

DrogaŚroda Popielcowa

   Tradycja posypywania głów popiołem pojawiła się Kościele katolickim w VIII w. Jako zwyczaj obowiązujący wprowadził papież Ubran II w XI w.
   Popiół pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z roku poprzedniego. Posypanie popiołem odbywa się na znak pokuty. Kapłan wypowiada znamienne słowa "prochem jesteś i w proch się obrócisz... lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię..."
   W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych - od 14 roku życia i post ścisły pomiędzy 18 a 60.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoŚroda Popielcowa

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Symbole ŚDM

Symbole ŚDM

   W dniach 27-31 lipca 2016 odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Zanim jednak do tego spotkania dojdzie młodzież ma szansę spotkać się z rówieśnikami aby lepiej przygotować się duchowo. Jednym ze sposobów duchowej formacji jest spotkanie i modlitwa w obecności symboli Światowych Dni Młodzieży. Tymi symbolami są znaki podarowane przez Jana Pawła II: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
   Krzyż ŚDM został podarowany młodym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się "żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata".
   Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: "Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym".
   Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z Krzyżem ŚDM wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Opiekunka Ludu Rzymskiego jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną maryjną w Rzymie. Oryginał Ikony znajduje się w Bazylice MB Większej w Rzymie.
   8 lutego 2016 o godzinie 21.00 powitaliśmy uroczyście owe znaki, które przybyły do nas z niedalekich Międzyzdrojów. Uroczystemu wprowadzeniu do kościoła przewodniczył Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, który następnie koncelebrował Mszę świętą. Przed samym nabożeństwem odbyło się wieczorne czuwanie.
Symbole ŚDM    W homilii abp Andrzej Dzięga wezwał do wpatrywania się w Krzyż, który nosi na sobie ślady dłoni młodych ludzi z całego świata przez lata noszących go zgodnie z prośbą Papieża Polaka. Zaprosił młodych do podążania za tymi symbolami , nasłuchując gdzie aktualnie przebywają i gdzie można nabierać ducha w modlitwie. Wyznaczył również myśl przewodnią dla młodych , którą wyznaczają słowa hymnu ŚDM "Błogosławieni Miłosierni".

Plan pobytu symboli ŚDM w naszym mieście przedstawiał się następująco:

 • 20.00-21.00 Przejazd Międzyzdroje-Świnoujście
 • 21.00-19.30 Świnoujście
 • 21.00 Kościół pw. Chrystusa Króla – powitanie Symboli ŚDM, czuwanie młodzieży – pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi
 • 22.00 Msza Święta – pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi
 • 23.00 Adoracja Krzyża i Ikony ŚDM
9 lutego – wtorek – Świnoujście, Wolin
 • 8.45 Przejazd do kościoła pw. św. Stanisława i Bonifacego BM w Świnoujściu
 • 9.00 Kościół pw. św. Stanisława i Bonifacego BM – Droga Krzyżowa
 • 9.30 Adoracja Krzyża i Ikony ŚDM
 • 11.45 Przejazd do kościoła pw. NMP Gwiazdy Morza
 • 12.00 Kościół pw. NMP Gwiazdy Morza – Maryjna godzina miłosierdzia
 • 13.00 Adoracja Krzyża i Ikony ŚDM
 • 14.45 Przejazd do kościoła pw. bł. Michała Kozala
 • 15.00 Kościół pw. bł. Michała Kozala – Godzina Miłosierdzia
 • 16.00 Adoracja Krzyża i Ikony ŚDM
 • 18.00 Msza Święta – pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza
 • 19.15 Pożegnanie Symboli ŚDM – pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza
 • 19.30-21.00 Przejazd Świnoujście-Wolin

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoSymbole ŚDM - Bł. Michała Kozala
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoSymbole ŚDM - NMP Gwiazdy Morza

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Uroczystość Trzech Króli

Uroczystość Trzech Króli

   W środę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego zwana inaczej Uroczystością Trzech Króli. Tego dnia, na zakończenie wszystkich Mszy św. księża błogosławili i święcili kredę i wodę.
   Podczas Mszy św. o godz. 10.00 wystąpił Chór Mieszany ” KANTYLENA” oraz „Chwaty” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.
Po zakończonej Mszy św. mogliśmy wysłuchać koncert kolęd.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoUroczystość Trzech Króli

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Jasełka 2016

Jasełka 2016

   
„Naród w ciemnościach ujrzał światłość wielką,
bo Dziecię nam narodziło się.
Nad krajem mroków zabłysło światło,
bo Dziecię nam narodziło się”
.
   Kontynuując piękną tradycję przedstawień
bożonarodzeniowych, w naszym kościele jak co roku , odbyły się Jasełka. Jasełka zostały przygotowane i przedstawione przez dzieci i młodzież z naszej parafii. Takie wydarzenia pozostają w pamięci i przypominają świąteczny czas.
   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoJasełka

tekst: Bożena Boczkowska, foto: Edmund Papski


Narodzenie Chrystusa

Narodzenie Chrystusa

   W świąteczne dni Bożego Narodzenia, a zwłaszcza w wigilię tych świąt Kościół święty staje wobec tajemnicy Bożej miłości do człowieka. Objawiła się ona 2015 lat temu w Betlejem, w noc Narodzenia Jezusa Chrystusa. Pierwszymi świadkami narodzin Pana byli pasterze, którzy trzymali straż nocną nad swoimi owcami. To im, jako pierwszym, anioł zwiastował radość wielką: „dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Z pośpiechem udali się do Betlejem „i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Stanęli wobec wydarzenia o kosmicznym wymiarze. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
   Jak co roku 24 grudnia zostały odprawione dwie Pasterki. Pierwsza o 22.00 i druga - tradycyjnie o północy. Msza św. rozpoczęła się od uroczystego wejścia kapłanów, lektorów i ministrantów, którym przewodniczył ks. proboszcz niosący figurkę Jezusa malusieńkiego. Figurka ta została złożona w żłóbku co miało symbolizować narodzenie Zbawiciela. Zaraz po tym jak dzieciątko Jezus znalazło się w żłóbku a wierni zaśpiewali "Chwała na wysokości.." w kościele rozbłysły wszystkie światła , symbolizując nadejście nowego czasu rozświetlonego miłością samego Boga.
Podczas całej mszy św. odśpiewane zostały kolędy wychwalające narodziny Pana.
   W pierwszy dzień świąt mogliśmy podziwiać żywą szopkę, która wzorem lat poprzednich stanęła na podwórzu domu parafialnego i przyciągnęła wielu zwiedzających wiernych - zwłaszcza najmłodszych.

   Przed świętami obchodziliśmy jeszcze jedną skromną uroczystość. 19 grudnia o swoim kapłanie nie zapomnieli wierni. Po zakończonej Mszy świętej k. Dariusz najpierw od współpracowników a potem od wiernych naszej parafii odebrał moc życzeń, kwiaty oraz drobne upominki.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoNarodzenie Chrystusa
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoSzopka
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoSzopka żywa
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoImieniny ks. Dariusza

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


XV Dzień Papieski pod hasłem
„Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

XV Dzień Papieski

   Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
   W tym roku 11 października obchodziliśmy XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.
   Podczas niedzielnej Mszy świętej o godz. 13-tej w kościele , dzieci i młodzież z grupy liturgicznej, przedstawiły krótki program artystyczny poświęcony tematyce rodziny - w kontekście nauczania Jana Pawła II.
   Tak jak w czasie swego ziemskiego życia Jan Paweł II troszczył się o rodziny i wzywał do troski o nie, tak i teraz – będąc z Bogiem w niebie jest świętym opiekunem, czyli patronem rodzin. Kiedy więc w naszych rodzinach będzie coś nie tak - ktoś będzie chorował, smucił się, kłócił lub cierpiał z powodu braku czegoś ważnego, możemy prosić naszego Ojca Świętego o pomoc, a on przedstawi nasze prośby Bogu.

XV Dzień Papieski XV Dzień Papieski XV Dzień Papieski XV Dzień Papieski XV Dzień Papieski

opracowanie: Bożena Boczkowska


Poświęcenie tornistrów

Poświęcenie tornistrów

   6 września 2015 roku podczas Mszy świętej dla dzieci o godzinie 13.00 miało miejsce poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. 
  Ten obrzęd na stałe wpisał się w kalendarz wrześniowej liturgii i ma na celu wyproszenie wszelkich łask dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą.
    W trakcie poświęcenia ks. Edward udzielił pierwszakom specjalnego błogosławieństwa, aby ich nauka przyniosła im mądrość, roztropność i prawidłowe pojmowanie współczesnego świata, nacechowane miłością do Chrystusa.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoPoświęcenie tornistrów

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Pożegnanie ks. Tomasza

Pożegnanie ks. Tomasza

   23 sierpnia 2015 roku pożegnaliśmy ks. Tomasza Gruszto - wikariusza naszej parafii, który obejmie nowe obowiązki w sąsiedniej parafii. Nasi parafianie nie stracą kontaktu ze swoim duszpasterzem, ponieważ odchodzi niedaleko, tj. do parafii pw. NMP Gwiazdy Morza na ul. Piastowskiej. Przez cały okres pobytu w naszej wspólnocie dał się poznać jako dobry kapłan, opiekun i dydaktyk. Wierni, którzy przyszli osobiście pożegnać się z księdzem i podziękować mu za wspólne lata zapewniali go o nieustającej modlitwie w jego intencji , która kapłanowi, zwłaszcza młodemu, jest bardzo potrzebna.
   Na jego miejsce i na miejsce ks. Piotra Budy JE Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko - Kamieński mianował wikariuszami naszej parafii ks. Dariusza Pilarskiego i ks. Daniela Majchrzaka.
   Swoje obowiązki rozpoczną pełnić od dnia 24 sierpnia. Ich też wspierajmy naszą modlitwą, aby pracowali i służyli naszej społeczności z całej duszy i ciała, na chwałę Boga Najwyższego.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoPożegnanie ks. Tomasza

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymka na Jasną Górę

   26 lipca z kościoła pw. Chrystusa Króla wyruszyła diecezjalna Piesza Pielgrzymka do Częstochowy. Jest to jedna z najdłuższych pieszych pielgrzymek do obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze o długości prawie 600 km. Po drodze będą dołączać inne grupy, m.in. z Łukęcina, Kamienia Pomorskiego, Nowogardu, Wolina i Szczecina.
   Grupa świnoujska będzie jedną z trzech grup Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Planowane dotarcie pątników przed cudowny obraz ma nastąpić 13 sierpnia.
   Przed wyruszeniem na szlak została odprawiona uroczysta Msza święta o godz. 7.30 zakończone błogosławieństwem. Po zakończonym nabożeństwie świnoujścianie tradycyjnie odprowadzili pątników na prom "Bielik"
   Wspierajmy pielgrzymów naszą modlitwą a o ich trasie możemy dowiedzieć się na oficjalnej stronie szczecinska.pl oraz na facebooku.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoPielgrzymka na Jasną Górę

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Zmiany personalne

Zmiany personalne

   Dekretem JE Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi dwóch naszych wikariuszy pożegna się już wkrótce z naszą parafią. Ksiądz Piotr Buda będzie sprawował obowiązki wikariusza w parafii w Myśliborzu, natomiast ksiądz Tomasz Gruszto przeprowadzi się niedaleko, tj. do parafii pw. NMP Gwiazdy Morza w Świnoujściu.
   Za dotychczasową posługę kapłańską w naszej parafii chciałbym im serdecznie podziękować i zapewnić w imieniu parafian o gorącej modlitwie w ich intencji.
   Kochani ks. Piotrze i ks. Tomaszu pamiętajcie o swoich wiernych parafianach i odwiedzajcie ich w miarę możliwości.
   Szczęść Boże na nowej drodze duszpasterskiej.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoZmiany personalne

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Boże Ciało

Boże Ciało

   Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Z kart historii czytamy: uroczystość Bożego Ciała sięga średniowiecza: została ustanowiona przez papieża Urbana IV w 1264 r. pod wpływem objawień bł. Julianny z Cornillon i powoli rozprzestrzeniła się na cały Kościół. Procesja z Najświętszym Sakramentem została wprowadzona później - w Polsce ok. XV wieku.
   Jeżeli pytamy o sen tego święta najlepiej przytoczyć słowa ks. Józefa Tischnera: „W Eucharystii i poprzez Eucharystię dokonuje się coś istotnego: Bóg staje się bezustannie naszym Bogiem. On nasz a my Jego. Niezwykłe doświadczenie Miłości staje się udziałem każdego, kto wchodzi w komunię z Bogiem. Stajemy wobec perspektywy odzyskania świata. Nasz świat nabiera nowego sensu. Nasz bliski staje się naprawdę naszym bliźnim. Śmierć nie straszy unicestwieniem a bliźni zdradą. Gdy wraca Miłość, świat jakby na nowo się zaczyna.”.
   Zatem Boże Ciało to najprościej ujmując, uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu.
   Nieodzownymi elementami święta są : procesja i ołtarze na jej trasie. Udział w procesji jest świadectwem wiary żywej i odwagi, że nie wstydzę się Jezusa, ale pragnę za nim iść. Ołtarze symbolizują miejsce obecności Boga wśród ludzi, którego zapraszamy do wszystkich sfer naszego życia.
   Tegoroczna trasa procesji przebiegała jak co roku ulicami : Gdańską, 11 Listopada, Kołłątaja, Poznańską, Szkolną i Śląską. Ołtarze zlokalizowane były: pierwszy przy ul. Rycerskiej - róg 11 Listopada, drugi - zbudowany przez bloku na ul. Poznańskiej, następny przy ul. Szkolnej i ostatni przy naszym kościele.
   W procesji wzięło udział wielu wiernych z naszego miasta jak i przybyłych gości. Wszyscy biorący udział w procesji dali bezpośredni dowód na uwielbienie Boga i wielkiej do niego miłości.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoBoże Ciało

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Bierzmowanie

Bierzmowanie

   7 maja podczas wieczornej Mszy świętej w naszym kościele byliśmy świadkami Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił Arcybiskup Andrzej Dzięga. Do sakramentu przystąpili kandydaci, którzy przez dwa lata przygotowywali się pod czujnym okiem naszego wikariusza.
   Dla chrześcijan jet to kolejny etap wtajemniczenia. Poprzez Ducha świętego, którego otrzymają w tym sakramencie wierni upodabniają się do Chrystusa, aby składać mu świadectwo i budować Kościół w wierze i miłości. Jest to swoiste znamię Pańskie, które pozostaje z chrześcijanami aż do śmierci.
   Znamienity gość Arcybiskup Andrzej Dzięga po krótkiej modlitwie przywitał się ze zgromadzoną w świątyni młodzieżą i wiernymi. Przyjął prośbę o udzielenie sakramentu. W trakcie nabożeństwa ksiądz proboszcz zapewnił o dobrym przygotowaniu kandydatów i poprosił o udzielenie Bierzmowania. Kandydaci złożyli uroczyste wyznanie wiary po czym ks. Arcybiskup poprzez nałożenie rąk na głowę kandydatów i nakreślenia znaku krzyża na czole przekazał Ducha Świętego bierzmowanym.
   Odtąd będą pełnymi w wierze wyznawcami Chrystusa Zmartwychwstałego i staną się Apostołami głoszącymi nauki Zbawiciela.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoBierzmowanie

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


"Spotkanie ze Zmartwychwstałym" - Misterium Wielkanocne

Spotkanie ze Zmartwychwstałym - Misterium Wielkanocne

   W niedzielę - 19 kwietnia, podczas Mszy św. o godz. 13.00, grupa liturgiczna przedstawiła Misterium Wielkanocne pt.: „Spotkanie ze Zmartwychwstałym”.
Wszyscy zgromadzeni w kościele mogli przeżyć razem wspomnienia, które wydarzyły się ponad 2000 lat temu przy Grobie Pańskim, a także dzielić wspólnie radość i szczęście jakim było, jest i zawsze będzie dla wszystkich Zmartwychwstanie Pana Jezusa .
   Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności najlepiej i najpiękniej jak potrafili. W scenie pierwszej Zmartwychwstały Pan, ukazał się Marii Magdalenie przy pustym grobie, potem Maria Magdalena udała się do apostołów i rozmawiała ze św. Piotrem, następna scena przedstawiała rozmowę św. Piotra z Jezusem, a ostatnia ukazała jak Zmartwychwstały Pan przyszedł do swojej Matki Maryi. Nie zabrakło również radosnych pieśni przy akompaniamencie gitary.
   Wszystkim, którzy przyczynili się do radosnego przeżycia tych wydarzeń bardzo dziękujemy.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoSpotkanie ze Zmartwychwstałym

tekst: Bożena Boczkowska, foto: Edmund Papski


Triduum Paschalne

Triduum Paschalne

   Najważniejszym w roku liturgicznym dla każdego katolika jest okres Wielkiego Tygodnia. Od czwartku do niedzieli obchodzone jest tzw. Triduum Paschalne. Sama nazwa "triduum" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza trzy dni. Uroczystości Triduum Paschalnego rozpoczynają się w Wielki Czwartek a kończą po południu w Niedzielę. Przez cały ten czas, w sposób szczególny rozpamiętywany jest sąd na Chrystusem, jego męka, droga krzyżowa, śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie.

Triduum Paschalne Wielki Czwartek
   W tym dniu rano może być sprawowana tylko jedna msza św. - tzw. Msza Krzyżma świętego.
Celebrowana jest w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów w każdej diecezji. Biskup konsekruje oleje, które kapłani zabierają do swoich parafii.

   Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne.
Jest to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch sakramentów - Kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Czwartek to święto wszystkich kapłanów. W kościołach zazwyczaj wręcza się księżom kwiaty i składa życzenia. Po mszy św. przenosi się wszystkie puszki z Najświętszym Sakramentem do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Z ołtarza zdejmowany jest obrus i świece.

Triduum Paschalne Wielki Piątek    Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy świętych. Wiernych obowiązuje post ścisły - ilościowy i jakościowy. Od rana w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Wierni podchodzą i całują krzyż.


Triduum Paschalne Wielka Sobota    W Wielką Sobotę od samego rana święcone są tradycyjne święconki, przynoszone przez wiernych do kościoła. Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem Wielkiej Soboty jest wieczorna, bardzo uroczysta Wigilia Paschalna. To najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy, po zapadnięciu zmroku. W kościołach rozbrzmiewa już radosne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

Triduum Paschalne Wielka Niedziela    Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Rusza o świcie i jest bardzo bogata. Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta. W pieśniach rozbrzmiewa radosne Alleluja.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoWielki Czwartek
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoWielki Piątek
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoPoświęcenie pokarmów
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoWielka Sobota
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoProcesja rezurekcyjna

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

   24 marca 2014, wzorem lat ubiegłych, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Przewodniczył jej dziekan naszego Dekanatu ks. kan. Zbigniew Rzeszótko. Udział w niej wzięli wierni z całego miasta, bez różnicy na przynależność parafialną.
   Droga Krzyżowa przeszła od naszego kościoła, dalej ulicami Gdańską, 11 Listopada, Kołłątaja, Staszica, Rybaki, T. Kościuszki, Piastowską aż do kościoła pw. NMP Gwiazdy Morza.
   W trakcie procesji z krzyżem wierni zatrzymywali się na czternastu stacjach, gdzie rozważano ostatnie chwile z życia Jezusa Chrystusa.
   Cała trasa przemarszu zabezpieczona była przez Policję i Straż Miejską.
   Droga Krzyżowa ulicami miasta daje świadectwo wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego i pokazuje , że każdy z nas niesie krzyż, który zbliża go do Zbawienia.
   W przeddzień tych wydarzeń mogliśmy wysłuchać występu Chóru "Kantylena" i "Chwaty", które w wyniku śpiewu pieśni wielkopostnych przygotowały nas do bardziej duchowego i owocniejszego przeżycia Wielkiego Postu poprzez nabożeństwo Męki Pańskiej - Drogi Krzyżowej w dniu następnym.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoDroga Krzyżowa
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoWystęp Chóru Kantylena i Chwaty

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Chór "Sentito" z Wołomina

Chór Sentito z Wołomina

   27 stycznia gościliśmy chór "Sentito" z Wołomina. Zespół wystąpił podczas Mszy św. o godzinie 18.00, po której dał krótki koncert.
   Chór Sentito, działający przy parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wołominie, powstał 1 marca 2000 r. z inicjatywy Joanny Przywoźnej. Nad emisją głosu chórzystów od początku czuwa Czesława Skrybant-Ciechomska - śpiewaczka operowa. Przez wiele lat dyrygentem Chóru był Paweł Straszewski, a od dwóch lat prowadzi go Sylwia Krzywda.
   Na swoim koncie Chór ma wiele prestiżowych występów i nagród, m.in. nagrodę I stopnia na I Ogólnopolskim Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdroju, II miejsce w I Diecezjalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Wołominie w 2001 roku, wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Chórów CAECILIANUM 2007, a także II miejsce w tymże konkursie w roku 2008, wspólne koncerty z chórami uniwersyteckimi ze Stanów Zjednoczonych, występy we włoskim Cambiano k. Turynu, w Rzymie, Malborku, Trójmieście, a także na Litwie.
   Występ chóru spotkał się z dużym zaciekawieniem, nagrodzonym na koniec gromkimi brawami.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoChór "Sentito" z Wołomina

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Jasełka Bożonarodzeniowe pt. "Święta Noc"

Jasełka Bożonarodzeniowe 2015

   11 stycznia „Grupa Liturgiczna” wystawiła Jasełka. Przedstawienie odbyło się po mszy św. dla dzieci o godzinie 13.00 .W jasełkach przygotowanych z dużym rozmachem zaprezentowało się trzydziestu młodych artystów. Były to dzieci zarówno wprawione scenicznie, jak i te, które wystąpiły po raz pierwszy. Rozpiętość wiekowa aktorów zawarła się w przedziale 4-15 lat. Dzieci śpiewały kolędy przy akompaniamencie gitary, na której grała p. Magda.
   Grupa ciężko pracowała, przygotowując się do występu, ćwiczyli role i wszyscy wspaniale wywiązali się ze swoich obowiązków.
   Przedstawienie jasełkowe było pełne refleksji i nie pozwalało pozostać obojętnym widzowi. Był śpiew. Nie zabrakło tradycyjnych obrazów – Maryi i Józefa szukających miejsca do schronienia, aniołów, pastuszków oraz Trzech Królów. Widzowie w skupieniu słuchali i obserwowali zachowania aktorów na scenie. Dopełnieniem wszystkiego były aniołki, które czuwały nad nowo narodzonym Jezusem.
   Rozpoczęliśmy Jasełka piosenką „Jest taki Dzień”. Potem witaliśmy Jezusa narodzonego – jedną z najpiękniejszych kolęd - „Cicha noc” . Usłyszeliśmy "Przybieżeli do Betlejem pasterze", Maryja zaśpiewała „ Lulajże Jezuniu” ,a na koniec wszyscy śpiewali pastorałkę "Gore gwiazda Jezusowi" .
   Po przedstawieniu usłyszeliśmy podziękowania od ks. proboszcza i wielkie brawa od publiczności.
Inicjatywa Jasełek spotkała się z dużą aprobatą rodziców oraz zgromadzonych w kościele parafian i miłych gości, którzy przybyli zobaczyć przedstawienie. Wspólne kolędowanie, piękna scenografia i muzyka spowodowały, że wszyscy czuliśmy się jak jedna wielka rodzina. Po zakończonym przedstawieniu był czas na upamiętniającą sesję zdjęciową, a nasi aktorzy zostali obdarowani słodyczami.

   Dziękujemy wszystkim za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w zorganizowaniu jasełek.

organizatorzy

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoJasełka Bożonarodzeniowe pt. "Święta Noc"

tekst: Bożena Boczkowska, foto: Edmund Papski


Uroczystość Trzech Króli

Uroczystość Trzech Króli

   We wtorek, 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego zwanego inaczej Uroczystością Trzech Króli podczas każdej Mszy św. miało miejsce błogosławieństwo kredy, kadzidła i wody. Wodę należy wziąć do domu, gdzie podczas wizyty kolędowej przyda się do pobłogosławienia mieszkania lub też do uzupełnienia domowej kropielniczki.
Kredą na drzwiach należny napisać K+M+B (inicjały trzech Mędrców) i aktualny rok. Po łacinie skrót odczytywany jest, jako błogosławieństwo –Christus Mansionem Benedicat, czyli Chryste błogosław temu domowi.
   Podczas Mszy św. o godz. 10.00 wystąpił Chór Mieszany ” KANTYLENA” oraz „Chwaty” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoUroczystość Trzech Króli

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Pasterka

Pasterka Żywa Szopka

   24 grudnia, jak co roku, odprawiona została uroczysta msza święta , tzw. pasterka. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem.
   W naszym kościele Mszę tę odprawia się bardzo uroczyście. Na początku główny celebrans w asyście ministrantów i lektorów wniósł na rękach i umieścił w żłóbku figurkę maleńkiego Jezusa. W taki sposób symbolicznie zaznaczył przyjście na świat Zbawiciela. Następnie została odprawiona Eucharystia .
   Na zakończenie Mszy świętej ks. proboszcz błogosławił zebranym i złożył życzenia wszelkiej pomyślności i opieki Matki Bożej.

kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoPasterka
kliknij w ten aparat a wejdziesz do galerii fotoŻywa Szopka

tekst: Jerzy Farkas, foto: Edmund Papski


Copyright by Jerzy Farkas